360

.CZ

odborný portál o marketingovém konceptu,

MARKETING

který oslovuje cílovou skupinu ve 360°

MARKETING 360®

koncept, se kterým světoví marketéři

vstoupili do 21. století

PR 360®

nedílná součást MARKETINGU 360

využívající sílu médií

MARKETING 360®

PR 360®

důvěryhodný

srozumitelný

snadno využitelný

 

MARKETING 360® a PR 360®

1/ CO JE MARKETING 360 A PR 360

MARKETING 360 a PR 360 představuje srozumitelný, důvěryhodný a snadno aplikovatelný marketingový koncept, který respektuje principy 360° marketingové komunikace. Navazuje na Integrovanou marketingovou komunikaci a Multikanálový marketing, s cílem pomáhat firmám:

Budovat silnou značku

Zvýšit postavení na trhu vůči konkurenci

Dlouhodobě více prodávat produkty a služby

2/ JAK FUNGUJÍ

Oba koncepty jsou založeny na principech 360° marketingové komunikace s využitím individuálně zvolených marketingových nástrojů s cílem:

Minimalizovat realisticky investice

Využít nejnovější poznatky z oblasti marketingu a PR

Vždy nejprve sestavit důvěryhodný plán na základě analýzy

3/ PROČ VZNIKLY

Tržní prostředí ekonomicky vyspělých zemí vykazuje tzv. hyperkonkurenci. Takto je označován stav, kdy nabízené produkty a služby několikanásobně převyšují potřeby spotřebitelů i jejich kupní sílu. S tím souvisí i neúměrně rostoucí nutnost investic do marketingové podpory prodeje. MARKETING 360 a PR 360 vznikly jako ucelený a v principech jednoduše srozumitelný koncept, který:

Reaguje na specifika hyperkonkurenčního prostředí

Čerpá ze zkušeností úspěšných značek (například IKEA, Nike, Coca-Cola a další)

Je možné jej využít u malé firmy i korporace


6 pravidel konceptů MARKETING 360® a PR 360®

1/ Systematicky využívají stupňovitý komunikační model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

2/ Jsou založeny na marketingovém mixu 5C (Consumer, Cost, Convenience, Communication, Content)

3/ Dlouhodobý plán marketingové komunikace je založen na Analýze 360 (obsahuje SWOT analýzu, SWOT návrh řešení, analýzu konkurence, analýzu marketingových nástrojů a nástrojů PR, procentuální rozložení investic, detailní marketingový rozpočet na následujících 12 měsíců a detailní návrh strategie marketingové komunikace)

4/ Aktivity v oblasti Public Relations jsou přehledně rozděleny na zvolené: a/ sféry vlivu b/ cílové skupiny c/ komunikační nástroje d/ komunikační prostředky

5/ Upřednostňují nezávislý redakční prostor v médiích před komerční inzercí

6/ Nestaví strategii na otevřeném boji proti konkurenci a nevyužívají „negativní kampaně“